Haninge Golfhalls historia

Initiativtagare och idégivare till golfhallen var Arne Deilert och Reine Milger. Arne och Reine träffades i början av 1970-talet och undersökte då vilka möjligheter det fanns att bygga en golfbana någonstans på Södertörn. Reine arbetade vid den tiden inom skolan i Haninge Kommun. Arne och hans bror Ove blev tillfrågade av Reine i mitten av 1970-talet att åka runt till ett tiotal olika tänkbara alternativ runt om på Södertörn. Uppgiften var att värdera lämpligheten att anlägga en golfbana på dessa möjliga och presenterade förslag. Arne och Ove talade efter rundturen om för Reine: "Skall det byggas en golfbana på Södertörn så är området runt Årsta Slott det absolut bästa alternativet".

Arne var under slutet av 1970- och början av 1980-talet grundare och initiativtagare till att bygga upp den Junior- och Elitverksamhet som gjort Ågesta GK till en av landets mest ansedda Golfidrottsklubbar. I takt med att junior- och elitverksamheten utvecklades och växte på Ågesta så blev behoven av att utveckla träningen för främst elitspelarna alltmer uppenbara. Målet var att kunna bedriva en effektiv och värdefull året-runt-träning. Sven Tumba hade i slutet av 1960-talet startat med inomhusträning i tält nere på Storängsbotten, centralt i Stockholm. Ågestas spelare spenderade mycket tid där under de kalla vintrarna.

“Skall det byggas en golfbana på Södertörn så är området runt Årsta Slott det absolut bästa alternativet”.

Talade Arne och Ove om för Reine efter rundturen

 

 

 

 

 

Reine Milger kontaktade 1983 Arne Deilert och frågade om han ville vara med att tillsammans med honom skapa Haninge Golfklubb – från första idé till verklighet. Möjligheten att få tillgång till marken runt Årsta Slott hade nu öppnats. Reine bildade en interimsstyrelse och arbetet med att skapa en golfanläggning av klass startade. Ett av målen var att skapa ännu bättre förutsättningar för en Junior- och Elitverksamhet än den som Arne hade varit med om att bygga upp på Ågesta GK. I vår långtidsplan fanns då tankar på att i framtiden kunna bygga en Golfhall, inte ett nytt tält, i Haninge Kommun. Det skulle innebära att våra satsande ungdomar på Södertörn skulle kunna få bästa tänkbara möjligheter att träna året runt.

I slutet av 1980-talet tog Arne kontakt med Carl-Edvard Montgomery som ritade de första förslagen på en tänkt Golfhall i Haninge. Arne kontaktade även flera av de största byggbolagen för att få offerter. Reine talade med Haninge Kommun om det fanns någon lämplig mark för ändamålet. Vi fick även hjälp av en advokat som var medlem i Haninge Golfklubb. I den rådande högkonjunkturen var det då heller inte så svårt att få låna pengar för att bygga en fastighet av det här slaget. Från början var det tänkt att det endast skulle bli en Golfhall. Vår advokat hade både bra kontakt med banken och presenterade även idéer på hur fastigheten skulle kunna innehålla ända upp till 4 plan med plats för restaurang och kontor. Efter många om och men var spaden i jorden. Vi fick även tillgång till marken utanför golfhallen där vi byggde en 9-håls korthålsbana där Södertörns GK bedrev sin verksamhet.

Golfhallen byggdes i slutet av 1980-talet. Vi öppnade hallen i januari 1989 och hade invigning i februari 1989 med dåvarande Idrottsministern Ulf Lönnqvist. Detta var samma år som Globen invigdes och hade Ishockey-VM.