VILL DU TA TAG I DIN GOLF ELLER FORTSÄTTA ATT UTVECKLAS SOM GOLFARE, LÅT DÅ EN ERFAREN PGA TRÄNARETA HAND OM DIG

Adam Adolfsson

076 945 63 89

adam.adolfsson@pgasweden.com

 

Lars Bjurström

Lars nås på tel: 0733-688 344 eller lars.bjurstrom@pgasweden.com

Lars är 35 år gammal och uppvuxen i Norrköping där han tidigt började spela golf. Han blev snabbt biten och tävlade på elitnivå. De senaste åren har han varit golfinstruktör på Landeryds GK i Linköping.

Lars är medlem i PGA sedan 2002 och har idag kategorin Club Professional. Han har gått högre tränarutbildningen samt TPI-utbildningen. Lars är väldigt intresserad av golfsvingen och fascineras av hur elever med små enkla medel kan få ett avsevärt förbättrat spel.